Đơn xin mở trang trại trong thôn

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin mở trang trại trong thôn


(Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phụ lục 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện ……………………………

Họ và tên chủ trang trại hoặc (đại diện hộ gia đình trang trại):………………………….      Nam/Nữ

Năm sinh……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………………….ngày cấp…../…./…….Nơi cấp:…………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)…………………………………………

Ngày cấp……………/……/……Ngày hết hạn……./……/……… Nơi cấp………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại với những thông tin sau:

  1. Địa điểm trang trại:…………………………………………………………………………..
  2. Lĩnh vực sản xuất của trang trại:………………………………………………………..
  3. Diện tích đất của trang trại: Tổng diện tích đất nông nghiệp (ha):……………

Trong đó:

+) Diện tích đất lâm nghiệp:………………………………………………………..

+) Diện tích các loại đất nông nghiệp khác:……………………………………

  1. Giá trị sản lượng hàng hóa năm liền kề:
TTTên sản phẩmSản lượng hàng hóaGiá bán sản phẩm (1000đ)Giá trị sản lượng hàng hóa trong năm
Đơn vị tínhSố lượng
      
      
 Tổng cộng    

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên đơn./.

 

………., ngày …. tháng …. năm …….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(về lĩnh vực sản xuất, giá trị sản lượng hàng hóa của trang trại)

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                  Ngày…, tháng…, năm

TM. Uỷ ban nhân dân

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191