Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội

Đánh giá

Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội có những nội dung gì. Mời các bạn theo dõi biểu mẫu miễn phí dưới đây.

Định nghĩa Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội

Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội được người có trong danh sách ứng cử gửi tới hội đồng nhằm xin rút khỏi danh sách này.

Mẫu Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu quốc hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT KHỎI DANH SÁCH ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Kính gửi: Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội

– Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

– Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày 27/12/2019, tôi có nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tới Ủy ban và đang chờ ngày tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại thành phố. Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện công việc thay đổi đáng kể, tôi làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vị trí đại biểu Quốc hội của thành phố.

Căn cứ điều 27 Hiến pháp năm 2013:

Điều 27.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 23 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử

1. Trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban bầu cử ở tỉnh có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

d) Nhận và xem xét hồ sơ của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và hồ sơ của người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương; gửi danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được giới thiệu ứng cử và những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để tiến hành hiệp thương; gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia;

Từ những căn cứ trên, tôi nhận định ứng cử vào Quốc hội là quyền của mỗi công dân đủ hai mươi mốt tuổi trở lên. Do ứng cử không phải là nghĩa vụ nên khi hoàn cảnh công việc cá nhân thay đổi, tôi hoàn toàn có quyền xin rút khỏi danh sách ứng cử. Một trong những nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội là gửi hồ sơ và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội. Vì vậy, kính mong Ủy ban sớm xem xét đơn và đáp ứng nguyện vọng của tôi được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội của thành phố.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung đơn.

Người viết đơn

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191