Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính

Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là văn bản của cá nhân/ người sử dụng đất/ đại diện hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan quản lý địa phương xin sao lục hồ sơ địa chính.

Mẫu Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường………….

Căn cứ Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

Tên tôi là: ……………………………………………………………

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số : ……  Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………….………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Tôi và gia đình sinh sống cư trú ổn định trên thửa đất số ………………….. diện tích ……m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………………. do UBND …………………… cấp theo Quyết định số ………./UB ngày …./…/….. Đến năm ……, bố tôi là ông …………………. mất, không để lại di chúc, thửa đất trên là một phần tài sản thừa kế mà ông để lại. Do đó, hiện nay, gia đình tôi mong muốn được thực hiện các thủ tục để chia di sản thừa kế theo quy định.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sao lục hồ sơ địa chính với thửa đất nêu trên để gia đình chúng tôi thực hiện các quyền thừa kế của mình theo quy định pháp luật.

Kính mong quý cơ quan  xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI