Đơn xin sửa chữa nhà, công trình công cộng

Đơn xin sửa chữa nhà, công trình công cộng là văn bản của cá nhân/hộ gia đình/ tổ chức gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin được sửa chữa nhà/công trình công cộng nằm ở địa phương. Ngoài ra, Đối với nội dung xin sửa chữa nhà ở, công trình công cộng, cá nhân/hộ gia đình/ tổ chức có thể gửi đơn đề nghị cấp phép xây dựng theo mẫu do Nhà nước ban hành.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin sửa chữa nhà, công trình công cộng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-***—————–

.…………………., ngày …… tháng ……. năm 2019

ĐƠN XIN SỬA CHỮA NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …………………………

Tôi là: ………………………………………………………. Sinh năm: ………………….

Chứng minh nhân dân số: …………………………… cấp ngày ………………………… tại ……………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………..

Chỗ ở hiện nay tại: ……………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

Đại diện cho hộ gia đình tại ………………………………… trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Tôi và gia đình hiện đang sinh sống cùng nhau tại nhà ở tại địa chỉ ………………….. Ngôi nhà chúng tôi đang sinh sống đã được xây dựng từ năm …………………. với diện tích ………, số tầng ……. với tổng diện tích sàn ……m2 . Đến nay, công trình đã có dấu hiệu hư hỏng nặng, nứt tường nặng, gây cản trở và tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn cho đời sống sinh hoạt của gia đình tôi.

Do đó, tôi làm đơn này, kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được sửa chửa, cải tạo nhà ở địa chỉ trên. Nội dung sửa chữa như sau:

Diện tích sửa chữa: …….m2;

Chiều cao công trình: ……………….m

Số tầng sau khi sửa chữa: …………… tầng;

Thời gian sửa chữa dự kiến: …………………. tháng

Tôi xin cam đoan làm theo đúng nội dung nêu trên, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kính mong quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:Người làm đơn
– Chứng minh nhân dân người gửi đơn

 

– Sổ hộ khẩu của người gửi đơn;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơi có công trình;

– Hình ảnh thực trạng căn nhà/công trình;

 

Ngoài ra, trường hợp xin sửa chữa nhà ở/công trình công cộng, cá nhân/tổ chức có thể sử dụng mẫu cấp phép xây dựng do thuộc trường hợp phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Mẫu này do Bộ xây dựng ban hành như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Sửa chữa, cải tạo)

Kính gửi: ………………………………… (ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/QUẬN ……. nơi có công trình)

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

2. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….(trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: 

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

2 –

 

 

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI