Đơn xin thành lập chi bộ

Đơn xin thành lập chi bộ là văn bản của cá nhân Đảng viên đại diện cho nhóm Đảng viên gửi đến Đảng ủy cấp trên xin thành lập chi bộ Đảng tại cơ sở khi đủ điều kiện thành lập chi bộ Đảng theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mẫu Đơn xin thành lập chi bộ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…………., ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP CHI BỘ

Kính gửi: Đảng ủy doanh nghiệp thành phố____

Căn cứ Số: 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành;

Tên tôi là:…………………….  .  Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Đại diện cho ……… đồng chí Đảng viên trong Công ty Cổ phần:………….

Trụ sở chính tại:……………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Hiện tại, Công ty cổ phần….. hiện đang có 10 Đảng viên chính thức đang làm việc tại công ty. Tuy nhiên, do công ty hiện nay chưa có tổ chức Đảng cơ sở, nên các đồng chí Đảng viên trong công ty thường xuyên phải xin nghỉ để về nơi cư trú thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty. Công ty ………….. chúng tôi thành lập và hoạt động đến nay đã …….. năm, đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển thành phố, với số lượng người lao động là Đảng viên ngày càng gia tăng và có nhiều cán bộ nhân viên có tư tưởng, đạo đức và mong muốn được phát triển Đảng.

Căn cứ tại Mục 19.1 Khoản 1 Điều 21 Quyết định số: 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành điều lệ Đảng do ban chấp hành Trung Ương ban hành quy định về việc điều kiện lập chi bộ cơ sở, lập tổ chức cơ sở đảng trong một số trường hợp cụ thể:

“ Điều kiện để thành lập chi bộ cơ sở đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi bộ trực thuộc đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, được xác định là chi bộ cơ sở phải có các điều kiện sau đây: có các tổ đảng trực thuộc; chính quyền cùng cấp phải là đơn vị cơ sở, có tư cách pháp nhân, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; do đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở quyết định sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đối với Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.”

Theo đó, thay mặt công ty cổ phần ………………. và các đồng chí Đảng viên đang làm việc trong công ty, bằng đơn này tôi kính đề nghị Đảng uy doanh nghiệp thành phố …………. chấp thuận cho công ty chúng tôi thành lập chi bộ tại công ty nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên; gắn kết, trao đổi các giải pháp phát triển trong sinh hoạt Đảng; chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là danh sách các Đảng viên tại công ty và một số giấy tờ liên quan bao gồm:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố ………..;

-…….

Thay mặt công ty, tôi xin cam kết sẽ thực hiện và hoạt động theo đúng quy định của tổ chức Đảng. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước quy định của tổ chức.

Kính mong Đảng ủy xét duyệt, kiểm tra, chấp thuận cho công ty được thành lập chi bộ như đã đề xuất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI