Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất

3.7/5 - (3 bình chọn)

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất được chủ nhà đất sử dụng để yêu cầu cơ quan nhà nước xác nhận việc kê khai các vấn đề liên quan đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của người kê khai là đúng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VÀ THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT 

(V/v: Xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với thửa đất số………., tờ bản đồ số………. )

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………………..

Tôi là:………………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:………………….. cấp ngày………… tại …………………………

Hiện đang sinh sống tại:………………………………………..

Là người sử dụng đất hợp pháp thửa đất số……… trên bản đồ địa chính số…….. (các thông tin về đất đai)

Tôi xin trình bày về việc sử dụng đất của tôi như sau:

(Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai)

………………………………………………………………………

(Ví dụ: Ngày …./…./…… tôi và bà………………… cùng góp tiền mua quyền sử dụng đất của mảnh đất này từ ông……………………….- chủ sở hữu mảnh đất trên theo quyết định giao đất số……………… của Ủy ban nhân dân ……………………..  Việc chuyển nhượng được lập thành văn bản có ký tên điểm chỉ giữa các bên và có xác nhận của Ủy ban. Kể từ ……, tôi bắt đầu sử dụng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai với chính quyền địa phương đến nay.

Nay, tôi có nhu cầu …………(lý do xin xác nhận), phía ……..(cơ quan yêu cầu làm xác nhận) yêu cầu tôi thực hiện việc xác nhận về nguồn gốc sử dụng và thời điểm sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân. Do đó, tôi làm đơn này, xin xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất nêu trên.

Tôi xin cam kết những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ.Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……….

UBND xã ……… xác nhận các nội dung về nguồn gốc sử dụng đất đai của ông/bà ……………. trú tại ……… là người sử dụng đất đai thửa số …………….  như sau:

– Về nguồn gốc đất: ……………………………….

– Về Thời điểm sử dụng đất:  …………………………………………………………………………….

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………….

CHỦ TỊCH

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191