Đơn xin xác nhận rèn luyện đạo đức trong hè

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận rèn luyện đạo đức trong hè


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC TRONG HÈ

Kính gửi:

  • CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Con tôi tên là: …………………………………………………….Sinh ngày: … / …/……..

Hiện nay cháu đang học lớp: …. Trường ………………………………………………….

Lý do viết đơn: Cháu …………… đã tham gia đầy đủ hoạt động sinh hoạt hè và rèn luyện đạo đức của tổ dân phố từ ngày … tháng …. Đến ngày …. Tháng …. Năm …. . Cháu đã chấp hành tốt các quy định và tuân thủ theo đúng pháp luật.

Kính mong UBND xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ cháu để cháu hoàn thiện hồ sơ năm học …. – …. .

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ HUYNH

(kí và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI