Đơn xin xác nhận số cmnd cũ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận số cmnd cũ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CŨ

(Vv: số CMND cũ )

  • Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân;
  •  Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

            Kính gửi:

  • CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
  • TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:…./…../…..     Nơi sinh: ……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Số CMND cũ/ THẺ CCCD: ……………………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:………………………………….

Lý do viết đơn: ……………………………………………………………………………

Giấy tờ kèm theo:

  • Bản sao CMND cũ;
  • Bản sao Hộ khẩu thường trú;

Kính mong Quý cơ quan xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI