Đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận thông tin doanh nghiệp


Công ty cổ phần ABCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 12/….

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP

  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
  • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
  • Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Kính gửi:–         Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy

 

–         Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa

Tên công ty: Công ty cổ phần ABC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 012345678 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 55/05/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: số 18 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Hoàng Thị Loan                                                            Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 22/06/1985        Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 0341678910       Ngày cấp: 11/01/2014         Nơi cấp: Cục Cảnh sát về ĐKQL và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 78 Bạch Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần ABC xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 012345678 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 55/05/2018, công ty chúng tôi có địa chỉ trụ sở chính tại số 18 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/2019 do UBND thành phố Hà Nội ký ngày …/…/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị nội dung về thay đổi đánh số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có phố Yên Hòa. Theo đó, địa chỉ trụ sở chính của công ty tôi hiện tại là số 33 đường Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Căn cứ pháp lý:

+ Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “…Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”:

+ Căn cứ khoản 3 Điều 4 Quy chế Đánh số, gắn biển số và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội): “Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn là cơ quan trực tiếp thực hiện công tác đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn công cộng theo địa bàn phường, xã, thị trấn; trao Giấy chứng nhận số nhà cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo địa bàn quản lý”.

Lý do xin xác nhận: Làm thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Do vây, công ty chúng tôi kính xin quý cơ quan xác nhận địa chỉ trụ sở chính của công ty chúng tôi là: số 33 đường Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (theo như địa chỉ hiện tại, thay cho địa chỉ trước đây là số 18 phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Mong quý cơ quan tạo điều kiện cho chúng tôi.

Chúng tôi chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường Yên HòaCông ty cổ phần ABC

 

Giám đốc

 

Hoàng Thị Loan

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI