Đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ làm móng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ làm móng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

ĐƠN YÊU CẦU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ LÀM MÓNG

(Về việc: Đẩy nhanh tiến độ làm móng)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện A

            – Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm … công trình X được khởi công xây dựng trên địa bàn… Đến nay đã… nhưng công trình vẫn chưa hoàn thiện phần móng gây ảnh hưởng xấu đến nền đất và cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Căn cứ khoản 3 điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015:

“Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

  1. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với yêu cầu:

Ủy ban nhân dân huyện A đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng hoàn thiện phần móng của công trình để không ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI