Đơn yêu cầu xử lý chống thấm dột tòa nhà

Đơn yêu cầu xử lý chống thấm dột tòa nhà được sử dụng trong trường hợp chủ sở hữu nhà muốn yêu cầu chủ đầu tư xây dựng tòa nhà hoặc ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn quản lý tòa nhà giải quyết việc chống thấm dột tại căn nhà của mình.

Mẫu Đơn yêu cầu xử lý chống thấm dột tòa nhà


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

ĐƠN YÊU CẦU XỬ LÝ CHỐNG THẤM DỘT TOÀ NHÀ

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014,

Kính gửi:    

– Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn)………….

– Chủ đầu tư (nếu có)………………………………………

Tên tổ chức hoặc người đại diện tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:…………………

Chức vụ người đại diện tổ chức: …………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước: ………… Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……………..

Hoặc giấy chứng nhận ĐKKD: ……… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………..

Địa chỉ: ………………………….. Số điện thoại: ………………………………

Lý do yêu cầu:

………………………………………………

Căn cứ khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2014:

“2. Nhà ở được bảo hành kể từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn như sau:

a) Đối với nhà chung cư thì tối thiểu là 60 tháng;

b) Đối với nhà ở riêng lẻ thì tối thiểu là 24 tháng.

3. Nội dung bảo hành nhà ở bao gồm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở và các nội dung khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với nhà ở thì bên bán, bên cho thuê mua nhà ở thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất.”

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Nhà ở năm 2014:

“1. Chủ sở hữu nhà ở có các quyền sau đây trong việc bảo trì, cải tạo nhà ở:

a) Được tự thực hiện việc bảo trì, cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện bảo trì, cải tạo; trường hợp pháp luật quy định phải do đơn vị, cá nhân có năng lực hành nghề xây dựng thực hiện thì phải thuê đơn vị, cá nhân có năng lực thực hiện bảo trì, cải tạo;

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, tạo điều kiện cho việc bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ lý do chính đáng, các quy định của luật về quyền của chủ sở hữu nhà, tôi làm đơn này với mong muốn Uỷ ban nhân dân, chủ đầu tư sớm giải quyết cho tôi.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI