Hợp đồng chuyển nhượng tàu biển

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng tàu biển


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Số:…/…

Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2019, tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Thái Bình chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (Bên A):

Ông :               NGUYỄN VĂN X

Sinh ngày:       06/09/1969

CMND:           034099003050          cấp ngày: 16/07/2014         tại: Thái Bình

Hộ khẩu thường trú:       Thị xã Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

BÊN MUA (Bên B):

Ông :               TRẦN VĂN Y

Sinh ngày:       28/09/1972

CMND:           012034056078          cấp ngày: 17/09/2015        tại: Hải Phòng

Hộ khẩu thường trú:        Kiến An, Tp. Hải Phòng

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán phương tiện thủy nội địa với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1. PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA MUA BÁN

 1. Đặc điểm phương tiện thủy nội địa:

Tên phương tiện: …………………………………………………………………………. ;

Số đăng ký: ………………………………………………………………………………… ;

Cấp phương tiện: …………………………………………………………………………. ;

Công dụng: …………………………………………………………………………………. ;

Năm và nơi đóng: ………………………………………………………………………… ;

Số hiệu thiết kế: …………………………………………………………………………… ;

Chiều dài thiết kế: ………………………………………………………………………… ;

Chiều dài lớn nhất: ………………………………………………………………………. ;

Chiều rộng thiết kế: ……………………………………………………………………… ;

Chiều rộng lớn nhất: …………………………………………………………………….. ;

Chiều cao mạn: ……………………………………………………………………………. ;

Chiều chìm: ………………………………………………………………………………… ;

Mạn khô: ……………………………………………………………………………………. ;

Máy chính:………………………………………………………………………………….. ;

– Tên, loại và kiểu máy: ………………………………………………………………… ;

– Công suất: ………………………………………………………………………………… ;

– Số máy: ……………………………………………………………………………………. ;

– Nước sản xuất:…………………………………………………………………………… ;

Máy phụ:………………………………………………………………………………………

– Tên, loại và kiểu máy: ………………………………………………………………… ;

– Công suất: ………………………………………………………………………………… ;

– Số máy:…………………………………………………………………………………….. ;

– Nước sản xuất:…………………………………………………………………………… ;

Trọng tải: ……………………………………………………………………………………. ;

Vùng hoạt động: ………………………………………………………………………….. ;

 1. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số….. do……..cấp ngày…………

ĐIỀU 2. GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 là: 1.500.000.000 đồng

(bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

 1. Phương thức thanh toán: Tiền mặt
 2. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Do các bên tự thỏa thuận

ĐIỀU 4. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 1. Quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu;
 2. Bên B có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với phương tiện nêu tại Điều 1 tại cơ quan có thẩm quyền;

ĐIỀU 5. VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán phương tiện nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 6. Bên B cam đoan:
 7. Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 8. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
 9. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 10. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

 1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký
Bên A
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI