Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế là văn bản thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ tư vấn các kiến thức về thuế, mức thuế, quy trình kê khai, đóng thuế cho cá nhân, đơn vị có hành vi phát sinh trách nhiệm thuế, bên được tư vấn sẽ phải trả chi phí theo khung giá của đơn vị tư vấn. Thuế là trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc và cả các nhà đầu tư nước ngoài khi có mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Với từng loại thuế sẽ có mức tính thuế, phần trăm khác nhau, nếu việc kê khai, báo cáo, nộp thuế không đúng hay thiếu sót, đơn vị thực hiện sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các khoản thuế còn thiếu, chưa nộp sẽ phải nộp hoàn kèm theo mức phạt, mức lãi suất của khoản phạt, theo thời gian đây là một trách nhiệm tương đối lớn với cá nhân, doanh nghiệp vi phạm. Để tránh việc sai phạm trong các quy định của lĩnh vực thuế vốn rất nhiều và luôn cập nhật thường xuyên, những đơn vị, doanh nghiệp thường phải nhờ tới sự tư vấn của những đơn vị chuyên môn có khả năng. Khi này Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế sẽ được sử dụng để ghi nhận các điều khoản thỏa thuận giữa các bên, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu ví dụ sau đây

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ 

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luậtthuế thu nhập doanh nghiệp, số 14/2008/QH12
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. (doanh nghiệp)………………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. (công ty dịch vụ tư vấn thuế) …………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của bên B

Thời gian từ ngày ………. Đến ngày………….

Người tư vấn trực tiếp: …………. Điện thoại

Điều 2: Cách thức thực hiện

2.1 Dịch vụ tư vấn thuế của bên B bao gồm:

 • Dịch vụ tư vấn về chính sách thuế, cung cấp dịch vụ tư vấn thuế:

– Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi thuế; đăng ký mã số thuế; tư vấn về những sai sót cần tránh trong chính sách thuế.

– Tư vấn khách hàng, hướng dẫn kê khai thuế và nộp thuế;

– Tư vấn khách hàng các bước làm hóa đơn, chứng từ có liên quan đến thuế;

 • Tư vấn, thiết lập hồ sơ thuế ban đầu cho khách hàng:

– Hướng dẫn, soạn thảo, giải trình hồ sơ;

– Tư vấn các loại sổ sách kế toán;

 • Tư vấn báo cáo thuế hàng tháng cho khách hàng:

– Tư vấn báo cáo các loại hóa đơn, chứng từ;

– Hướng dẫn lập báo cáo thuế hàng tháng;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nộp báo cáo thuế.

2.2  Phương thức thực hiện:

Hai bên thỏa thuận về định kỳ thực hiện từng loại dịch vụ theo thời gian tháng, quý hay năm:

+ Theo năm: Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự của công ty;

+ Theo quý: Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Đơn giá:
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:………….. chức danh

CMND/CCCD:…………. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

quyền lợi và nghĩa vụ của các bên A

– Cung cấp cho bên tư vấn đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc;

– Thông báo cho bên tư vấn nếu có thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình;

– Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ đã cung cấp cho bên tư vấn;

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản các văn bản, email do bên tư vấn gửi;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên tư vấn hoàn thành tốt công việc.

quyền lợi và nghĩa vụ của các bên  B

– Thực hiện đầy đủ và đúng quy định theo Chế độ kế toán và Chính sách thuế hiện hành.

– Kiểm tra, thông báo cho bên thuê dịch vụ những sai sót trong các loại hồ sơ, chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.

– Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên thuê dịch vụ những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.

– Thông báo theo định kỳ những khoản thuế mà bên thuê dịch vụ phải nộp, thời gian gửi báo cáo thuế.

– Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên thuê dịch vụ trong và cả sau khi thực hiện hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm về những sai sót và bồi thường sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên thuê dịch vụ trong thời gian  thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp dồng chấm dứt trong trường hợp

+Hai bên hoàn thành hợp đồng và không gia hạn hợp đồng thêm nữa

+Một bên không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình như thỏa thuận trong hợp đồng

+Một trong hai bên giải thể hoặc phá sản

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa thuận

Điều 6: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

-Tất cả các trường hợp bên B trong quá trình tư vấn cho bên A nhưng chậm tiến độ, sai phạm gây hậu quả không thể khắc phục được thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A tương ứng với số tiền đã bị thiệt hại (Điều khoản có lợi cho bên B)

– Đối với các trường hợp bên A không cung cấp kịp thời những tài liệu và thanh toán đúng thời gian đã thỏa thuận cho bên b thì sẽ phải chịu phạt vi phạm hợp đồng ……………… % giá trị hợp đồng

Điều 7: Bảo mật

– Bên A cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến quản lý thuê của doanh nghiệp cho bên B, bên B có quyền sử dụng các tài liệu này với mục đích tư vấn dịch vụ thuế cho Bên A và có trách nhiệm giữ bản quyền tất cả các tài liệu này và không được phép tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào khác mà không có sự đồng ý của bên A

– Bên A cam kết tất cả các tài liệu cung cấp cho bên b không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kì cá nhân tổ chức nào

Điều 8: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

– Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo.

– Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng…ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam hoặc Tòa án Nhân dân theo qui định của pháp luật. Quyết định của Trọng tài hoặc Tòa án Nhân dân là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

Điều 9: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..

Bên ABên B
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI