Hợp đồng thuê khoán nấu tiệc ăn uống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN NẤU TIỆC

  • Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015
  • Căn cứ: nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa chỉ……., chúng tôi bao gồm:

Bên A- Nguyễn Văn A

Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………. Do CA………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:………………

Bên B – Công ty TNHH tiệc ABC

Địa chỉ trụ sở:…………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất những thoả thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

            Bên B đồng ý thực hiện nấu cỗ cho bên A vào ngày…..tháng…..năm ….. chi tiết như sau:

STTTên món ănSố lượngGiá tiềnTổngGhi chú
1.     
2.     
3.     
 4.     
5.     

Điều 2. Tiêu chuẩn và chất lượng

  • Bên B có trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu và đảm bảo nguyên vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo độ tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Bên B cần tối thiểu 4 đầu bếp để đảm bảo bữa tiệc được phục vục chu đáo. Trong đó có ít nhất 5 đầu bếp có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.
  • Đầu bếp và phụ bếp đảm bảo là đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp

Điều 3. Sử dụng và bảo quản trang thiết bị

            -Bên B được sử dụng toàn bộ trang, thiết bị do bên A cũng cấp để phục vụ công việc nấu cỗ.

-Bên B phải bảo quản toàn bộ trang, thiết bị trong quá trình sử dụng. Nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình sử dụng, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho bên A.

-Bên B phải đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn về an ninh- trật tự, phòng cháy và chữa cháy tại khu vực. Và sau khi kết thúc thời gian thực hiện công việc, Bên A có nghĩa vụ dọn dẹp khu vực, để đồ đạc,… lại vị trí cũ như khi tiếp nhận từ chủ thể có thẩm quyền.

Cuối ngày làm việc,bên A sẽ cử người tới kiểm tra và Bên B phải bàn giao đồ đạc và có xác nhận của chủ thể này về việc Bên A đã thực hiện đúng quy định trên.

Điều 4. Giá dịch vụ và phương thức thanh toán

            -Bên B chấp nhận giá dịch vụ mà Bên B trả cho Bên A là………………. VNĐ (Bằng chữ………………..)

-Và được thanh toán 2lần, cụ thể từng lần như sau:

+ Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực để bên A mua nguyên liệu

+Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán sau khi bên A hoàn thành công việc

            -Bên B thanh toán bằng tiền mặt cho bên A

Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

5.1 Quyền và nghĩa vụ Bên A:

+Bên A có trách nhiệm cung cấp đúng và đầy đủ các dịch vụ theo hợp đồng.

+Bên A có trách nhiệm dự phòng 5% tổng số mâm theo hợp đồng

+Bên A có trách nhiệm bảo quản trang, thiết bị theo Điều 3 hợp đồng này

5.2 Quyền và nghĩa vụ Bên B:

+Nếu khách hàng có sự thay đổi về số lượng mâm cỗ đã đặt, đề nghị quý khách báo trước cho Nhà hàng trước 03 ngày(không tính ngày thực hiện hợp đồng tiệc cưới, số lượng báo tăng (giảm) không vượt quá 10% số lượng mâm đã đặt.

            Cuối buổi tiệc đề nghị đại diện bên gia đình quý khách xác nhận các thông tin trong biên bản giao, nhận tại hội trường để làm cở sở thanh toán sau này và có ý kiến đóng góp cho nhà hàng , tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Điều 6. Phạt vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

 Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

+Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, về phòng cháy và chữa cháy,… trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.
            + Trong trường hợp, đến ngày thanh toán mà Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ cho Bên A. Thì Bên B phải chịu phạt theo lãi suất ngân hàng Vietcombank trên số tiền chậm trả, đồng thời thanh toán toàn bộ số tiền thù lao gốc cho Bên A.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hai bên có thỏa thuận.

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

– Bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ………………. được ghi nhận trong Hợp đồng này;

-…

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên được giữ…. Bản.

Bên ABên B
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI