Bản Kế hoạch bán hàng

Kế hoạch bán hàng là văn bản do tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện xây dựng lên các nội dung chi tiết cho đợt bán hàng sắp tới nhằm trình lên cấp trên hoặc nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch bán hàng cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch bán hàng

CÔNG TY….

PHÒNG KINH DOANH

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng…..năm……

KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………..

Căn cứ vào tình hình sản xuất và cung ứng nguồn sản phẩm mới của Công ty……. đã được thảo luận, bàn bạc trong cuộc họp ngày…/…./……;

Căn cứ bảng khảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm của thị trường;

Phòng kinh doanh xây dựng kế hoạch bán hàng với các nội dung sau:

1.Thời gian và địa điểm:

Thời gian dự kiến ra mắt các sản phẩm mới diễn ra từ ngày…./…/….đến ngày…./…./….

Tại các cơ sở sau:

2.Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩmSố lượngMàu sắcGiá sản phẩm…………..
1,    
2,    
3,    
     

3.Nội dung bán hàng

Phân loại sản phẩm tùy thuộc vào đối tượng sử dụng để quảng cáo:

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

-Các dòng sản phẩm:……………. sẽ phổ biến ở các độ tuổi từ ….. tuổi – …..tuổi

…………………………………………………………………………………………………………..

Sự phận loại như trên sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận với khách hàng có nhu cầu, đẩy nhanh tiến độ bán hàng.

4.Đề xuất thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản kế hoạch bán hàng do phòng kinh doanh thảo luận, thống nhất. Kính trình Ban lãnh đạo xét duyệt, thông qua.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH                                               BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI