Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện xây dựng các nội dung chi tiết về bồi dưỡng thường xuyên đối với chủ thể có trách nhiệm thực hiện nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cáo kiến thức,…. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch bồi thường xuyên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

SỞ GD & ĐT …
………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…..,ngày….tháng…. năm……

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 20…..-20…..

 Căn cứ thông tư số:…/….-……của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;

 Căn cứ hướng dẫn số ………./……-……. ngày …./…./……….. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 20….-20…;

 Căn cứ ……………………………………………………………………..;

Danh sách giáo viên tham giam theo kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 20..- 20.. gồm các cán bộ giáo viên có thông tin sau:

Họ và tênNăm sinhChức vụChuyên ngành giảng dạyĐơn vị công tác….…….
1,      
2,      
3,      
       
       

Sở GD & ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ giáo viên có danh sách đi kèm với các nội dung sau:

I.Đánh giá sơ bộ kết quả bồi dưỡng thường xuyên trong những năm gần đây

1.Thuận lợi

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.Khó khăn

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.Kết quả đạt được

. …………………………………………………………………………………………………………………..

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch

1. Mục đích, yêu cầu:

– Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức để phục vụ cho công tác dạy và học , nâng cao bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp,…theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

– …………………………………………………………………………………….

2. Nội dung bồi dưỡng:
Nội dung 1:

-Số tiết học: ………………………………………………………………………………………………….

– Nội dung: ………………………………………………………………………………………………….

– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………..

 Nội dung 2:

– Số tiết học: …………………………………………………………………………………………….

– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………..

– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………..

III. Phướng hướng thực hiện

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung chi tiết kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện hằng năm,các đơn vị có cán bộ giáo viên chịu trách nhiệm sắp xếp, thực hiện để các đồng chí trong danh sách được tham gia đầy đủ và thuận lợi nhất.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học………. sẽ được thay cho thông báo./.

TM.SỞ GD & ĐT ……

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI