Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài như thế nào?

Khai sinh là một trong những sự kiện hộ tịch trong việc xác nhận nhân thân của công dân vào sổ hộ tịch. Đây là thông tin hộ tịch gốc của cá nhân không chỉ bao gồm các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê cửa hàng, quốc tịch, dân tộc mà còn có sự xác nhận quan hệ cha-mẹ-con. Chính vì thế mà khai sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bản thân của mỗi cá nhân. Hiện nay, nhiều người gặp không ít khó khăn khi đi làm khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, trong đó có các trường hợp khai sinh cho con có bố là người nước ngoài. Vậy làm khai sinh cho con có bố là người nước ngoài thế nào? Trình tự và thủ tục khai sinh cho con có bố là người nước ngoài bao gồm những gì?

Nội dung tư vấn

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Hộ tịch năm 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 2014
  • Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Căn cứ theo khoản 6 Điều 4 Luật hộ tịch năm 2014, Giấy khai sinh được giải thích là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Giấy khai sinh có giá trị pháp lý như sau:

– Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

– Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê cửa hàng; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

– Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng đơn vị, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 35 Luật hộ tịch năm 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em có yếu tố nước ngoài như sau:

Điều 35. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trong các trường hợp sau đây:

1. Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

a) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

c) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

d) Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

2. Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam:a) Có cha và mẹ là công dân Việt Nam;

b) Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam”.

Căn cứ theo hướng dẫn trên thì đối với trường hợp khai sinh cho con có bố là người nước ngoài sẽ được thực hiện tại UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ.

Bên cạnh đó, theo Điều 7 Thông tư 04/2020/TT-BTP việc đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài được yêu cầu như sau:

“1. Hồ sơ đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp và cư trú tại Việt Nam theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP gồm: giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của đơn vị quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của đơn vị công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

b) Việc xác định quốc tịch Việt Nam cho trẻ em khi đăng ký khai sinh được thực hiện theo hướng dẫn pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

2. Trường hợp cha, mẹ lựa chọn quốc tịch nước ngoài cho con khi đăng ký khai sinh, thì ngoài văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch về việc trẻ có quốc tịch phù hợp quy định pháp luật của nước đó. Nếu đơn vị có thẩm quyền nước ngoài không xác nhận thì đơn vị đăng ký hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ, nhưng để trống phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh”.

Theo đó, khi khai sinh cho con có bố là người nước ngoài thì cha mẹ có thể thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con. Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch còn phải có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền của nước mà trẻ được chọn mang quốc tịch và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp khai sinh cho con có bố là người nước ngoài cư trú tại khu vực biên giới được thực hiện tại UBND xã ở khu vực biên giới đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại địa bàn xã đó còn mẹ hoặc cha là công dân nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam tiếp giáp với xã ở khu vực biên giới của Việt Nam nơi công dân Việt Nam thường trú theo hướng dẫn tại Điều 17 Nghị định 123/2015/NĐ-CP.

Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài

Trình tự và thủ tục khai sinh cho con có bố là người nước ngoài

Trình tự thủ tục khai sinh cho con có bố là người nước ngoài được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– 01 bản chính tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu

– 01 bản chính văn bản cam đoan về việc chưa được đăng ký khai sinh.

– 01 bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;…

– Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Người có yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. Trường hợp cha mẹ thể trực tiếp đi làm khai sinh cho con thì có thể ủy quyền cho người khác đi làm thay.Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

– Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ trọn vẹn, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận.- Nếu hồ sơ chưa trọn vẹn, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định;

  • Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn.
  • Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký khai sinh không có thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì đơn vị đăng ký hộ tịch có văn bản đề nghị đơn vị công an có thẩm quyền xác minh.
  • Trường hợp đơn vị công an trả lời không có thông tin thì đơn vị đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.

Bước 4: Nhận kết quả

  • Sau khi nhận được kết quả xác minh hoặc sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy hồ sơ trọn vẹn, chính xác, đúng quy định pháp luật, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký Giấy khai sinh cấp cho người yêu cầu; công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ

Giấy tờ phải xuất trình khi khai sinh cho con có bố là người nước ngoài

– 01 bản chính hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do đơn vị có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh (giấy tờ tùy thân).

– 01 bản chính giấy tờ chứng minh nơi cư trú trước khi xuất cảnh để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của LVN Group liên quan đến “Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài”. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích. Đội ngũ Luật sư của Công ty LVN Group luôn sẵn sàng lắng nghe và trả lời mọi vướng mắc của bạn về thủ tục cấp lại giấy khai sinh, đăng ký làm lại giấy khai sinh online, trích lục tờ đăng ký lại khai sinh, mẫu trích lục khai sinh bản chính,… Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới hotline 0833 102 102 để được các chuyên gia pháp lý của chúng tôi tư vấn trực tiếp

Mời bạn xem thêm

  • Đăng ký khai sinh cho người không có giấy tờ thế nào?
  • Làm khai sinh cho con theo hộ khẩu cha thế nào?
  • Làm giấy khai sinh muộn có bị phạt không?

Giải đáp có liên quan

Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài có mất tiền không?

Lệ phí làm giấy khai sinh theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài online được không?

Có thể thực hiện việc đăng ký khai sinh cho con trực tuyến ở mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ủy quyền làm khai sinh cho con có bố là người nước ngoài được thế nào?

Theo quy định hiện nay thì đối với trường hợp ủy quyền cho người khác đi làm giấy khai sinh hộ thì văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo hướng dẫn của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI