Mẫu Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu số 7/KKĐĐ-TTB
Bảng kê khai địa điểm và trang thiết bị của cơ sở kinh doanh thuốc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM VÀ TRANG THIẾT BỊ

 CỦA CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC

 

Cơ sở kinh doanh……………………………………………………………………..

Người phụ trách……………………………………………..……………………….

Địa điểm………………………………………………………………………………

Diện tích :……………………………………………………………………………

Cơ sở riêng biệt hay chung với cơ sở khác…………………………………..…….

Mô tả sơ bộ điều kiện cơ sở : (nền, trần nhà, vệ sinh môi trường…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trang thiết bị (Tủ, quầy, danh sách máy móc, thiết bị, điều kiện PCCC….)………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu chuyên môn, văn bản pháp luật, quy chế dược, sổ sách theo dõi………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sơ đồ địa điểm kinh doanh (Vẽ ở mặt sau: vẽ rõ vị trí, số nhà, tên phố, phường, ngõ, xóm, các nhà thuốc gần nhất và các đặc điểm dễ nhận biết khác…)

 

 

 

………….., ngày       tháng       năm

Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở

  (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191