Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

Phụ lục 47
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
TÊN THƯƠNG NHÂN: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…                      …………, ngày …… tháng …  năm …..…         Mẫu BC số 01-TN 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 
TÊN THƯƠNG NHÂN:…….
Trụ sở tại: ……….
 
Điện thoại: .….. Fax: ……      
Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….     
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)   
I.TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU     
TTTên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhânĐịa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhânTên rượuNồng độ cồnMua trong kỳBán trong kỳ 
Số lượngĐơn vị (Chai,bịch…)Tổng trị giá (VNĐ)Số lượngĐơn vị (Chai, bịch…)Tổng trị giá (VNĐ) 
1           
2           
3           
           
TỔNG CỘNG:          
            
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT         
            
      
Người lập biểu    Thương nhân   
      (Ký tên, đóng dấu)   
            
    

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191