Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng xe

Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG XE

Hôm nay ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:……………

Chúng tôi gồm:

Bên A :

Ông/bà:…………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: ……………

Bên B:

Ông/bà:………………..

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………..

1.Thời gian kiểm tra

Bắt đầu: …giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Kết thúc:……giờ……ngày……tháng…….năm…….

2.Nội dung kiểm tra

Thông tin xe

+Loại xe:………………………

+Dòng xe:………………

+Xuất xứ:…………….

+Năm sản xuất:……………….

Chất lượng xe:………………….

Tình trạng xe:………………….

3.Kết luận

Hai bên đã cùng nhau kiểm tra và xác nhận các thông tin trên là đúng.

Biên bản này được thành lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lí như nhau

Đại diện bên AĐại diện bên B

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191