Mẫu Danh sách các thửa đất nông nghiệp đề nghị cấp cùng một giấy chứng nhận

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu số 05/ĐK-GCN: DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP CÙNG MỘT GIẤY CHỨNG NHẬN

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của:………………………………………………………….)

                          huyện                               tỉnh

Mẫu số 05/ĐK-GCN

 

STTThửa đất sốTờ bản đồ sốĐịa chỉ thửa đấtDiện tích

(m2)

Mục đích sử dụng đấtThời hạn

sử dụng đất

Nguồn gốc sử dụng đất
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

……, ngày…..  tháng …..  năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191