Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

5/5 - (1 bình chọn)

Phụ lục 19

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 10/2012/TT-BXD

ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà ở nông thôn)

Kính gửi: UBND xã ………………………………………………….

 

  1. Tên chủ hộ gia đình: …………………………………………. ……………………….
  • Số chứng minh thư: …………………………Ngày cấp: ………………………………

     

  • Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….

  • Số điện thoại: ……………………….. …………………………………………..

  1. Địa điểm xây dựng: ………………………………… ……………………………….
  2. Nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp: …………………………………

  1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

  1. Cam kết:

Tôi xin cam đoan làm theo đúng Giấy phép xây dựng được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1-

2-

……..,ngày……..tháng……..năm……..

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191