Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu số 3/GXN

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

Tên đơn vị ………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận ông/bà……………………………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại…………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã có thời gian công tác tại…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

 

….., ngày      tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191