Năm 2022, vi phạm bản quyền bị phạt như thế nào?

Vi phạm bản quyền được hiểu là việc sử dụng các tác phẩm đã được bảo vệ bởi pháp luật khi không được sự cho phép, sử dụng một cách tràn lan, trái pháp luật… vi phạm một số quyền độc quyền được cấp cho chủ bản quyền như quyền phân phối, quyền sao chép hoặc thực hiện công việc bảo vệ… Vậy khi vi phạm bản quyền bị phạt thế nào? Có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm không? Hãy cùng LVN Group tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này tại nội dung bài viết dưới đây

Văn bản hướng dẫn

 • Nghị định 105/2006/NĐ-CP
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP

Vi phạm bản quyền là gì?

Bản quyền được hiểu là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để miêu tả quyền tác giả có, đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của người đó. Các tác phẩm thuộc phạm vi bản quyền bao gồm từ sách, nhạc, điêu khắc, phim chuyện, các dữ liệu máy tính, quảng cáo hay những bản vẽ kỹ thuật… (Bản quyền còn được gọi là quyền tác giả).

Vi phạm bản quyền được hiểu là việc sử dụng tác phẩm của người khác đã đăng ký bản quyền và được pháp luật bảo vệ bởi luật bản quyền một cách trái phép như quyền sao chép, phân phối, hiển thị hoặc thực hiện công việc được bảo vệ…

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP có quy định về việc xâm phạm  như sau:

“Hành vi bị xem xét bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129 và 188 của Luật Sở hữu trí tuệ, khi  có đủ các căn cứ sau đây:

1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.

3. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc đơn vị có thẩm quyền cho phép theo hướng dẫn tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.

Vi phạm bản quyền bị phạt thế nào?

Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam.”

Theo đó, phải xét đến từng yếu tố cho một hành vi cụ thể để có thể nhận định được chính xác về hành vi xâm phạm bản quyền tác giả của tác phẩm. Cần lưu ý, chỉ có các đối tượng thuộc phạm vi được bảo hộ quyền tác giả mới là đối tượng bị xem xét để xác định có được không hành vi xâm phạm quyền tác giả. Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo hướng dẫn.

Những trường hợp vi phạm bản quyền

1. Chiếm đoạt quyền tác giả.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.

5. Sửa chữa; cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ cách thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả; chủ sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu; không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy

định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút; thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu.

10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối; trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu.

11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu.

12. Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

13. Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới cách thức điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu; bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu thực hiện; để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu.

Vi phạm bản quyền bị phạt thế nào theo hướng dẫn hiện hành?

Trong trường hợp xâm phạm bản quyền tác giả, có thể bị xử phạt hành chính theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định 131/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuyên tạc tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng thông tin sai sự thật đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới cách thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Bên cạnh đó, tại Điều 18 Nghị định 131/2013/NĐ-CP cũng quy định về hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm như sau:

Điều 18. Hành vi xâm phạm quyền sao chép tác phẩm

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao tác phẩm vi phạm dưới cách thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo đó, hành vi sao chép tác phẩm khi chưa được sự đồng ý hay cho phép từ tác giả thì sẽ bị xử phạt từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và bị áp dụng cách thức khắc phục hậu quả như trên.

Có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm không?

Câu trả lời là Có, trong một số trường hợp, có thể sử dụng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà không vi phạm bản quyền của chủ sở hữu. Để biết thêm về điều này, bạn có thể muốn tìm hiểu về sử dụng hợp pháp. Điều quan trọng cần lưu ý là nội dung của bạn có thể bị xóa theo khiếu nại vi phạm bản quyền, ngay cả khi bạn…

 • Tin tưởng chủ sở hữu bản quyền
 • Hạn chế kiếm tiền từ nội dung vi phạm
 • Bị tính phí cho bản sao của nội dung được đề cập
 • Nhận thấy nội dung tương tự xuất hiện ở nơi nào khác trên Internet
 • Đã mua nội dung bao gồm một bản sao cứng hoặc bản sao kỹ thuật số
 • Tự ghi lại nội dung từ TV, rạp chiếu phim hoặc radio
 • Tự sao chép nội dung từ sách giáo khoa, áp phích phim hoặc ảnh
 • Khẳng định rằng “không nhằm mục đích vi phạm bản quyền”

Một số người tạo nội dung chọn cung cấp tác phẩm của họ để sử dụng lại với một số yêu cầu nhất định.

Mời bạn xem thêm:

 • Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền nhanh chóng
 • Nhãn hiệu nổi tiếng có cần đăng ký bảo hộ không?
 • Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói tại Vĩnh Phúc năm 2021

Liên hệ ngay Luật Sư X

Trên đây là quan điểm của Luật Sư X về ”Vi phạm bản quyền bị phạt thế nào?” Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội; hoặc sử dụng dịch vụ Hợp thức hóa lãnh sự; kết hôn với người Hàn Quốc… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Pháp luật quy định về yếu tố xâm phạm vi phạm bản quyền thế nào?

Bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép;
Tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép;
Tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả;
Phần tác phẩm bị trích đoạn, sao chép, lắp ghép trái phép;
Sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.

Quy định về những đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ bản quyền?

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.
Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.
Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Loại tác phẩm nào phải tuân theo bản quyền, tránh vi phạm bản quyền?

Quyền sở hữu bản quyền cấp cho chủ sở hữu quyền duy nhất để sử dụng tác phẩm, với một số trường hợp ngoại lệ. Khi một người tạo tác phẩm gốc, cố định trong một môi trường hữu hình, họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó.
Nhiều loại tác phẩm có đủ điều kiện để bảo vệ bản quyền, ví dụ:
Tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến
Bản ghi âm thanh và bản soạn nhạc
Tác phẩm viết, chẳng hạn như các bài giảng, bài báo, sách và bản soạn nhạc
Tác phẩm trực quan, chẳng hạn như bức tranh, áp phích và quảng cáo
Trò chơi video và phần mềm máy tính
Tác phẩm kịch chẳng hạn như kịch và nhạc

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI