Năm 2023 có được chuyển nhượng tài sản đang cho thuê hay không?

Kính chào LVN Group. Tôi là Phúc, hiện tại đang sinh sống và công tác tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có một căn nhà đang cho thuê, thời hạn thuê trong hợp đồng với người thuê vẫn còn. Nay do vài lý do cá nhân nên tôi muốn chuyển nhượng tài sản này của tôi cho người khác. Tôi có câu hỏi rằng có được chuyển nhượng tài sản đang cho thuê được không? Nếu được chuyển nhượng thì tôi sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng này theo trình tự nào? Và khi thời hạn thuê vẫn còn thì quyền và nghĩa vụ các bên với đất đang cho thuê mà tôi chuyển nhượng sang cho người khác này thế nào? Mong được Luật sư hỗ trợ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến LVN Group. Tại nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi nêu trên cho bạn. Hi vọng thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích đến bạn.

Văn bản hướng dẫn

Bộ luật dân sự 2015

Có được chuyển nhượng tài sản đang cho thuê được không?

Căn cứ theo Điều 500 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo hướng dẫn của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.

Mặt khác, căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 điều 188 Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,…quyền sử dụng đất.

Theo đó, người sử dụng đất khi đang cho thuê nhà đất vẫn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 168 của vật này
 • Đất không có tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên đảm bảo thi hành án
 • Trong thời hạn sử dụng đất

Ngoài các điều kiện quy định trên người sử dụng đất khi thực hiện các hoạt động chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại thì cần phải có đủ điều kiện theo hướng dẫn tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193, 194 của Luật Đất đai 2013.

Việc chuyển cho thuê lại phải phải đăng ký tại đơn vị đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký vào sổ địa chính.

Vì vậy có thể thấy rằng theo hướng dẫn trên, nếu đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đất đang cho thuê vẫn sẽ được chuyển nhượng.

Quyền và nghĩa vụ các bên với đất đang cho thuê muốn chuyển nhượng

Thứ nhất, đối với bên cho thuê:

 • Bên cho thuê quyền sử dụng đất được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời gian cho thuê quyền sử dụng đất nếu bên cho thuê quyền sử dụng đất là người sử dụng đất mà pháp luật đất đai cho phép thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản, công chứng, chứng thực theo hướng dẫn của pháp luật và có hiệu lực kể từ thời gian đăng ký quyền sử dụng đất theo hướng dẫn của pháp luật về đất đai. Vì vậy, trong thời gian cho thuê quyền sử dụng đất, bên cho thuê quyền sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thông báo cho bên thuê quyền sử dụng đất biết để bên thuê quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện các thủ tục để ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ hai, đối với bên thuê:

Bên thuê quyền sử dụng đất vẫn có quyền tiếp tục thuê quyền sử dụng đất cho đến khi hết thời hạn hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Số tiền thuê quyền sử dụng đất chưa thanh toán cho bên cho thuê, thì bên thuê tiếp tục thanh toán cho bên cho thuê hoặc bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Năm 2023 có được chuyển nhượng tài sản đang cho thuê được không?

Điều này tùy thuộc vào sự thỏa thuận của bên thuê và bên cho thuê, bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 2023

Bước 1: Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đến tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh nơi có đất yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hồ sơ yêu cầu công chứng (1 bộ) gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu);
 • Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng (nếu có);
 • Bản gốc minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bên nhận chuyển nhượng hoặc bên chuyển nhượng (trường hợp hai bên chưa kết hôn)
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Có địa phương, tổ chức công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng phải nộp kết quả thẩm định, đo đạc trên thực địa đối với thửa đất sẽ chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bên cạnh đó, về trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ–CP quy định chi tiết luật đất đai có quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo hướng dẫn thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến đơn vị thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hướng dẫn;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Bước 2: Tiến hành kê khai tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai

Hồ sơ thực hiện sang tên sổ đổ gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 • CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng (02 bản có chứng thực)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng (giây xác nhận tình trạng hôn nhân, 02 bộ có chứng thực)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ), 01 bản sao có chứng thực quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • 01 bản có chứng thực chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

Bước 3: Tiến hành kê khai hồ sơ sang tên

Hồ sơ sang tên gồm:

 • Bên bán ký đơn đề nghị đăng ký biến động, nếu trong trường hợp hai bên thỏa thuận về việc bên mua thực hiện thủ tục hành chính thì bên mua có thể ký thay.
 • Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng chứng thực.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản gốc quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của bên nhận chuyển nhượng.
 • Theo quy định của pháp luật về thời hạn sang tên.

Bước 4: Theo quy định của pháp luật nộp lệ phí và nhận sổ đỏ

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ thửa đất nộp biên lai cho Văn phòng đăng ký đất đai để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bài viết có liên quan:

 • Đất hết hạn sử dụng có chuyển nhượng được không?
 • Năm 2022, chuyển nhượng đất nông nghiệp có phải đóng thuế không?
 • Mẫu hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư mới năm 2022

Kiến nghị

Đội ngũ công ty LVN Group luôn sẵn sàng lắng nghe, trả lời, cung cấp dịch vụ liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhà đất . Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7 giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Liên hệ ngay:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Năm 2023 có được chuyển nhượng tài sản đang cho thuê được không?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay câu hỏi đến dịch vụ tư vấn soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận độc thân cần được trả lời, các Luật sư, chuyên gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 1900.0191 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Giải đáp có liên quan:

Có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được được không?

Câu trả lời là Có. Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, hoàn toàn có thể chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nếu hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa được nộp cho đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

Lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là bao nhiêu?

Lệ phí trước bạ do bên mua chịu và được xác định như sau:
Tiền lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ
Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất (đồng) = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) x Giá một mét vuông đất (đồng/m2).

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân do bên bán chịu do có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thuế thu nhập cá nhân này được xác định như sau:
Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất = 2% x Giá chuyển nhượng.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI