Quyết định thanh lý tài sản

Quyết định thanh lý tài sản là văn bản của ban giám đốc công ty hoặc hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị công ty ban hành với mục đích bán tài sản của công ty khi không còn sử dụng nữa….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thanh lý tài sản


CÔNG TY ………
SỐ: ……./QĐ-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

………, ngày ….tháng…..năm 20….

QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN

(Về việc thanh lý tài sản công ty)

– Căn cứ vào Thông tư số …./…../TT-BTC ngày …./…../…. của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế của công ty.

– Căn cứ vào giấy đề nghị thanh lý tài sản số …./ĐN-TLTS ngày…/…/…

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty:

STTLoại tài sảnSố hiệu TLTSNhãn hiệuNăm sản xuấtNước sản xuấtSố lượng
1.Máy tính….    
2.Ô tô….    
….….    

Điều 2: Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có tài sản cần thanh lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

 

– Lưu: HCNS.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI