Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ là văn bản của Tòa án tống đạt tới các bên có liên quan trong vụ án yêu cầu các bên cung cấp tài liệu, chứng cứ bảo vệ quan điểm của bên mình cũng như chống lại quan điểm của bên còn lại……..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ


TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…../……/QĐ- CCTLCC

                  ……., ngày…… tháng …… năm…..

QUYẾT ĐỊNH YÊU CẦU CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………………………………..

Căn cứ vào Điều 97 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ……../…/ TLST-…ngày….tháng….năm…

Về: ………………………………………………………………………………………………………..

Xét:………………………………………………………………………………………………………..

Đối với:………………………………………………………………………………………………….

là người (hoặc cơ quan, tổ chức) đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ đó;

QUYẾT ĐỊNH

1.Yêu cầu………………………………………………………………………………………………….

cung cấp cho Toà án chứng cứ:…………………………………………………………………

2.Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này yêu cầu…………………………….cung cấp cho Toà án chứng cứ nêu trên.

Trong trường hợp không cung cấp được chứng cứ thì phải thông báo bằng văn bản cho Toà án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung cấp được chứng cứ.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện yêu cầu của Tòa án mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
– Đương sự;

 

– Cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ;

– Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI