Thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo danh sách cán bộ bị kỷ luật


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ……………………..

 

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁN BỘ BỊ KỶ LUẬT

V/v: Danh sách cán bộ bị kỷ luật

Căn cứ Luật/Nghị định/Thông tư ………;

Căn cứ Biên bản sự việc ngày … tháng … năm 20….;

Căn cứ Biên bản phiên họp xử lý kỷ luật ngày … tháng … năm 20….

Ngày … tháng … năm 20 … tại …..(cơ quan, trụ sở)….., xảy ra sự việc …….. gây ra hậu quả ……….

Sau khi xem xét và xử lý, ………(Cơ quan, tổ chức)……….. thông báo công khai danh sách các cán bộ bị xử lý kỷ luật, bao gồm:

STTHọ và tênChức vụHình thức xử lýGhi chú
1    
2    
3    

Nơi nhận:

–          …..

–          Lưu VT, …

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI