Thông báo dọn vệ sinh

Thông báo dọn vệ sinh là văn bản được sử dụng thường xuyên trên thực tế, văn bản này do cá nhân/ tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/tập thể/đơn vị thuộc nội bộ được biết về việc thực hiện việc dọn vệ sinh tại một địa chỉ/ khu vực nào đó , dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo dọn vệ sinh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO DỌN VỆ SINH

Về việc dọn vệ sinh

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-…..của…………….. về việc……………………..

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-….của………… về việc thực hiện dọn vệ sinh.

Kính gửi: -Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện kế hoạch……. Nhằm xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp. ………………………….. ( Tên cơ quan/ tổ chức) thông báo dọn vệ sinh khu vực……….. chi tiết như sau:

  1. Nội dung công việc: ……………………………………………………………………..
  2. Thời gian dọn vệ sinh: ……………………………………………………………………

Đề nghị các đơn vị, cá nhân hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP; KT

TM. CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI