Thông báo nhận hồ sơ

Thông báo nhận hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc nhận hồ sơ để phục vụ một công việc/lợi ích nào đó, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo nhận hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY TNHH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ

(V/v nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí…………………)

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng vị trí……………..do Công ty TNHH……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng vị trí………………………

Công ty thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hồ sơ bắt buộc gồm có các tài liệu sau đây:

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

……….

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hình thức nộp: trực tiếp tại Công ty hoặc qua địa chỉ email:……………………………………..

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại:………………….. hoặc email: ……………………….

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI