Thông báo nộp hồ sơ

Thông báo nộp hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc nộp hồ sơ để phục vụ một công việc/lợi ích nào đó, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo nộp hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY TNHH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ

(V/v nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí Công ty đang tuyển dụng)

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng một số vị trí……………..do Công ty TNHH……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng………………………

Công ty thông báo các ứng viên nộp hồ qua các hình thức sau đây:

1.Nộp trực tiếp tại Công ty tại địa chỉ: …………………………………………………………….

2.Nộp qua email của Công ty: ……………………………………………………………………..

Hồ sơ bắt buộc gồm có các tài liệu sau đây:

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

……….

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại:………………….. hoặc email: ……………………….

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và t/h);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI