Thông báo phạt nhân viên

Thông báo phạt nhân viên là văn bản của tổ chức ban hành để thông báo cho nhân viên của cơ quan/tổ chức đó biết về việc mình bị phạt về lý do gì, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo phạt nhân viên

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY CỔ PHẦN……..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO PHẠT NHÂN VIÊN

V/v Phạt nhân viên

Phát hiện một số nhân viên trong công ty không thực hiện đúng nội quy của công ty, vi phạm các lỗi như sau:…………………………………………………………………

Để nhắc nhở và nâng cao ý thức chấp hành nội quy trong công ty cũng như cảnh cáo các cá nhân đã thực hiện hành vi vi phạm nội quy của công ty;

Công ty thông báo phạt các nhân viên có tên trong danh sách sau đây với các hình thức phạt cụ thể:

SttHọ và tên nhân viênLý do bị phạtHình thức phạt
1   
2   
   

Đề nghị các nhân viên trong danh sách cũng như toàn bộ nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trong công ty.

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và t/h);

 

-Các phòng/ban có nhân viên bị phạt(để biết và t/h);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI