Thông báo về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH/TP…………………

SỞ ……………………..

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO VỀ LỊCH THANH TRA VỆ SINH KHU XƯỞNG

Lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng ……….Công ty ………………..

Thực hiện theo Chỉ đạo của UBND tỉnh/tp ……………….. và kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở ………………………….. đối với các doanh nghiệp, nhà máy ……………. trên địa bàn tỉnh/tp…………………., Sở ………………….. thông báo với Quý công ty về lịch thanh tra vệ sinh khu xưởng ………… của Công ty như sau:

Lịch thanh tra

………………………………………………….

Thành phần đoàn thanh tra

………………………………………………….

Nội dung thanh tra

  • Thanh tra vệ sinh nơi làm việc
  • Thanh tra vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn công nhân
  • Thanh tra vệ sinh khu vực vệ sinh công nhân
  • …………………………………………………

Đề nghị Công ty ……………………………………. nghiêm túc thực hiện theo thông báo./.

Nơi nhận:

–          …

–          Lưu VT, …

GIÁM ĐỐC SỞ …………………..

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI