Thủ tục khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Tôi đang nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Hiện nay, tôi đang theo học Đại học đến tháng 7 năm 2022 tôi mới tốt nghiệp. Vừa rồi, tôi có giấy báo khám nghĩa vụ quân sự nhưng tôi đã nộp đơn xin hoãn vì tôi đang đi học và lại là lao động chính trong gia đình (bố mẹ  và anh trai tôi không có khả năng lao động). Tuy nhiên, sau khi xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tôi vẫn nhận được quyết định trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tôi có lên hỏi Ban chỉ huy quân sự xã thì được thông báo việc tạm hoãn được không phải do cấp trên quyết định, vì thế tôi vẫn phải nhập ngũ. Xin hỏi tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Bài viết dưới đây của chúng tối sẽ trả lời câu hỏi cho bạn và chia sẻ đến bạn đọc quy định thủ tục khiếu nại nghĩa vụ quân sự. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn.

Văn bản hướng dẫn

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Nội dung tư vấn

Khiếu nại là gì?

Căn cứ theo hướng dẫn Luật Khiếu nại 2011 tại Khoản 1 Điều 2 quy định về khiếu nại như sau

 • Khiếu nại là việc công dân, đơn vị, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong đơn vị hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Căn cứ theo Luật Khiếu nại 2011 thì nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khiếu nại quy định như sau:

 • Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

Nộp đơn khiếu nại nghĩa vụ ở đâu?

Khi nhận thấy việc khám sức khỏe không đủ tiêu chuẩn mà vẫn nhận được giấy gọi nhập ngũ hoặc kết quả khám sức khỏe không khách quan,… người tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể viết đơn khiếu nại để đề nghị đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Căn cứ theo hướng dẫn của Luật Khiếu nại 2011 tại Khoản 1 Điều 7 như sau:

 • Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc đơn vị có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo hướng dẫn của Luật tố tụng hành chính.

Thủ tục khiếu nại nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 như sau:

 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng đơn vị ngang Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo hướng dẫn của Luật tố tụng hành chính.

Hay theo Khoản 3 Điều 7:

 • Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo hướng dẫn của Luật tố tụng hành chính.

Vì vậy, đối với việc nộp đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo hướng dẫn của Luật tố tụng hành chính.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

Thủ tục khiếu nại nghĩa vụ quân sự

“1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị tổn hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Xét trong trường hợp của bạn, bạn đang theo học đại học lại là lao động duy nhất trong gia đình nên theo hướng dẫn tại điểm b và điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì bạn sẽ thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Về thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của bạn trong trường hợp này thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (khoản 1 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015). Trong trường hợp không đồng ý với quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bạn có thể tiến hành khiếu nại quyết định trên theo hướng dẫn của Luật Khiếu nại 2011.

Trong vòng 90 ngày kể từ thời gian nhận được quyết định không cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (Quyết định gọi nhập ngũ) bạn có quyền khiếu nại về quyết định không cho tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trên.

Theo quy định của Luật Khiếu nại 2011 thì bạn có thể tiến hành trực tiếp khiếu nại hoặc làm đơn khiếu nại tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp làm đơn khiếu nại thì đơn khiếu nại cần đáp ứng được các nội dung sau: ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của đơn vị, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại va đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong trường hợp này bạn cần trình bày rõ các yêu cầu cần giải quyết khiếu nại của mình. Đưa ra các chứng cứ chứng minh bạn thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định không cho bạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của mình. Bởi theo hướng dẫn tại Điều 17 Luật Khiếu nại 2011 thì: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.” Sau 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của bạn. Trong thời hạn 30 ngày (hoặc 45 ngày nếu  vụ việc phức tạp), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại. Nếu không đồng ý với quyết định khiếu nại trên thì bạn có thể khiếu nại lần hai theo hướng dẫn của Luật Khiếu nại 2011.

Bài viết có liên quan

 • Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn mới năm 2022
 • Mẫu đơn tranh chấp đường đi mới năm 2022
 • Đơn xin khám lại nghĩa vụ quân sự mới năm 2022
 • Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân mới năm 2022
 • Đơn xin giải thể hợp tác xã mới năm 2022

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Thủ tục khiếu nại nghĩa vụ quân sự″. Mọi câu hỏi về thủ tục pháp lý có liên quan như điều kiện cấp phép bay flycam, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, dịch vụ bảo hộ logo công ty, dịch vụ luật sư thành lập công ty trọn gói giá rẻ… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, trả lời. 

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Các cách thức khiếu nại bao gồm?

Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.
Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người uỷ quyền thì người uỷ quyền phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc uỷ quyền và thực hiện khiếu nại theo hướng dẫn của Luật khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là bao lâu?

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Nội dung của đơn khiếu nại cần có những nội dung gì?

Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.
Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI