Tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự có quyền lợi gì?

Kính chào LVN Group! Con trai tôi chưa phải đi nghĩa vụ quân sự do cháu nhận được giấy thông báo nhập học đại học trước. Bây giờ con tôi đã tốt nghiệp đại học và nhận được giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn hỏi Luật sư tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự có quyền lợi gì? Mong Luật sư sớm phản hồi để trả lời câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến LVN Group. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong bài viết sau đây. Mong bạn cân nhắc.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Nghĩa vụ quân sự 2015
 • Thông tư 148/2018/TT-BQP

Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Hay nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ về quốc phòng mà công dân cần thực hiện trong quân đội dưới cách thức phục vụ tại ngũ hoặc phục vụ trong ngạch dự bị nếu đáp ứng các điều kiện tuyển chọn quân. Việc quản lý hoạt động tham gia nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam đang được thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015 do Quốc hội ban hành.

Tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự có quyền lợi gì

Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 11 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự:

 •  Đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo hướng dẫn của pháp luật.
 • Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân.
 • Quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 •  Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo hướng dẫn của pháp luật.

Các đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Điều 13 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, các đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

 • Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
  • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự

Tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP, tiêu chuẩn tuyển quân được quy định như sau:

 • Tuổi đời:
  • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
  • Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
 • Tiêu chuẩn chính trị:
  • Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Đối với các đơn vị, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
 • Tiêu chuẩn sức khỏe:
  • Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • Đối với các đơn vị, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
  • Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
 • Tiêu chuẩn văn hóa:
  • Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
  • Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Các trường hợp tạm hoãn nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Tạm hoãn nhập ngũ

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

 • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị tổn hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.
 • Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
 • Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật.
 • Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Miễn gọi nhập ngũ

Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

 • Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
 • Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.
 • Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự có quyền lợi gì?

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015,  Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhà nước luôn có những ưu tiên dành cho những đối tượng đi nghĩa vụ quân sự sau khi tốt nghiệp đại học:

 • Ưu tiên bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên đã được đào tạo ở đại học.
 • Ưu tiên xét đi học chuyên môn nâng cao.
 • Được nhìn nhận, đánh giá cao hơn, được giao trọng trách lớn hơn.
 • Được ưu tiên, tuyển chọn làm trợ lý cho sếp; có cơ hội được sếp tin tưởng, tín nhiệm
 • Được ưu tiên cộng điểm tuyển dụng công chức, viên chức sau khi xuất ngũ.
 • Có thể được giữ lại quân đội để phục vụ.

Ngòai ra, các đối tượng này được hưởng các chế độ chung khác quy định tại Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sư 2015:

 • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ:
  • Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội; được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ, tết; được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ; các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định;
  • Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng;
  • Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác;
  • Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác;
  • Được ưu đãi về bưu phí;
  • Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thi được hưởng chế độ ưu đãi theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Được Nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế;
  • Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự.
 • Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ:
  • Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm;
  • Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo hướng dẫn của pháp luật về chế độ miễn, giảm học phí;
  • Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo hướng dẫn của pháp luật.
 • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ:
  • Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ;
  • Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó;
  • Được trợ cấp tạo việc làm;
  • Trước khi nhập ngũ đang công tác tại đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì khi xuất ngũ đơn vị, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp đơn vị, tổ chức đó đã giải thể thì đơn vị, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp;
  • Trước khi nhập ngũ đang công tác tại tổ chức kinh tế thi khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo hướng dẫn của pháp luật;
  • Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Luật bảo hiểm xã hội;
  • Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 43 và khoản 1 Điều 48 của Luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, đơn vị, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

Mời bạn xem thêm

 • Người mua bằng giả phạm tội gì?
 • Quy định về ghi nhãn hàng hóa thực phẩm
 • Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

Liên hệ ngay

Trên đây là nội dung tư vấn của LVN Group về chủ đề “Tốt nghiệp đại học đi nghĩa vụ quân sự có quyền lợi gì”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của LVN Group về thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, sổ xác nhận tình trạng hôn nhân … Hãy liên hệ qua số điện thoại:  1900.0191

 • Facebook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.

Giải đáp có liên quan

Bao nhiêu tuổi thì được đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân nam đủ 17 tuổi trở lên và công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên thì được đăng ký nghĩa vụ quân .

Có hình xăm thì có được đi nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định hiện nay, những người có hình xăm không thuộc đối tượng tạm hoãn nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ. Nếu đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì vẫn sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI