Văn bản báo cáo tình trạng kinh doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản báo cáo tình trạng kinh doanh


CÔNG TY XX

 

PHÒNG KINH DOANH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KINH DOANH

(V/v tình trạng kinh doanh )

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thực hiện quyết định của Ban Giám đốc về việc lập báo cáo hoạt động kinh doanh cuả Công ty quý 3 năm 2019, Phòng Kinh doanh thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá và lập báo cáo trình Ban Giám đốc.

Kết quả hoạt động kinh doanh:

…………………………………………….

Đối chiếu, so sánh

…………………………………………….

Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh

……………………………………………

Những tồn tại, hạn chế: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

……………………………………………

Những vấn đề phát sinh

…………………………………………..

Kiến nghị:

…………………………………………

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191