Văn bản giới thiệu spa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giới thiệu spa


CÔNG TY …

 

BỘ PHẬN …

————– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/…

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20….

VĂN BẢN GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SPA

Kính gửi: – Ông (bà )……………………../ công ty ………………………..;

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Spa ………………………………………………………………………………………….

Hoạt động từ ngày … tháng … năm 20…

Được đề cử công việc: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ông (bà )…………………………….. tạo điều kiện để dịch vụ kinh doanh Spa ………………………ở trên có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ phận… (để b/c );

– Lưu VT.

TM BỘ PHẬN …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI