Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trường học

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là đấu tranh phòng, chống những hành vi trái pháp luật của những người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước. Vì vậy đây là cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp. Muốn đấu tranh có hiệu quả cần nghiên cứu xây dựng mô hình đơn vị chống tham nhũng thích hợp.Trong nội dung trình bày dưới đây, Công ty Luật LVN Group xin gửi tới quý khách hàng thông tin về Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trường học. Mời khách hàng cùng theo dõi.

1. Tham nhũng là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

Trong đó:

– Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một cách thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm:

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong đơn vị, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong đơn vị, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

+ Người uỷ quyền phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

+ Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;

+ Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

– Vụ lợi là việc người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

2. Các hành vi tham nhũng

– Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm:

+ Tham ô tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;

+ Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của đơn vị, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;

+ Nhũng nhiễu vì vụ lợi;

+ Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không trọn vẹn nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

– Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nướcdo người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:

+ Tham ô tài sản;

+ Nhận hối lộ;

+ Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

3. Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trường học

Thông qua công tác phổ biến, cửa hàng triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm cần thiết của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, nhất là người đứng đầu. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Chuyên đề số 07 và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả…

Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên, góp phần: Nâng cao tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; hình thành thói quen tiết kiệm và ý thức tự giác học tập, nghiên cứu về pháp luật. Trong đó có hệ thống chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên, giáo viên, người làm công tác quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu, trong công tác phổ biến, cửa hàng triệt, tuyên truyền thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, Chuyên đề số 07 cũng như các nội dung về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học sinh trong các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều cách thức phù hợp với từng đối tượng và tình hình cụ thể. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp ủy Đảng; bảo đảm tính trung thực, khách quan, đúng quy định của Đảng; tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp và an toàn để mỗi cá nhân tích cực tham gia, góp phần tạo dư luận xã hội trong việc phát hiện, tố cáo, lên án, đấu tranh, phê phán những hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; đồng thời, giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị chức năng kịp thời xử lý, khắc phục những sai phạm, vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quý khách hàng có thể sẽ quan tâm:Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng cấp tỉnh

Có thể bạn quan tâm: Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch phòng chống tham nhũng cấp xã

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI