Chế tài có phải là hình phạt không? [Chi tiết 2023]

1. Chế tài là gì?

Chế tài là gì?

Chế tài là một trong ba bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật. Chế tài là bộ phận xác định cách thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm  ghi rõ trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật. Căn cứ tính chất nhóm quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, hình phạt phân chia thành nhiều loại bao gồm: hình phạt hình sự, hình phạt hành chính, hình phạt dân sự…

Việc áp dụng hình phạt sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm của lợi ích pháp luật cần bảo vệ, căn cứ vào tính chất hành vi phạm pháp, mức độ tổn hại và những vấn đề khác có liên quan. Dựa theo đó, hình phạt bao gồm có các cách thức: hình phạt trừng trị (trong lĩnh vực hình sự), hình phạt bảo vệ và hình phạt bảo đảm (trong lĩnh vực dân sự), hình phạt khôi phục trạng thái pháp lí ban đầu (trong lĩnh vực hành chính, dân sự),  và hình phạt vô hiệu hoá.

Tóm lại, khái niệm hình phạt chỉ ra những biện pháp tác động mà Nhà nước sẽ áp dụng. Đối với những chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy tắc xử sự chung. Đã được nêu rõ trong phần giả định của quy phạm và cũng là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể sẽ phải gánh chịu nếu không thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

2. Chế tài được áp dụng khi nào?

Mặc dù là một công cụ cần thiết nhằm đảm bảo các chủ thể trong mỗi tình huống cần tuân theo những quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc áp dụng các chế tài cũng cần có căn cứ từng trường hợp cụ thể. Việc áp dụng hình phạt cũng phụ thuộc vào đặc điểm của lợi ích và pháp luật cần bảo vệ.

Chế tài gồm có các cách thức:

 • Chế tài trừng trị ( trong lĩnh vực hình sự)
 • Chế tài khôi phục trạng thái pháp lý ban đầu (trong lĩnh vực hành chính và dân sự)
 • Chế tài bảo vệ, hình phạt bảo đảm ( trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh tế)
 • Chế tài vô hiệu hóa.

Những hình thức này được căn cứ dựa vào tính chất của hành vi phạm pháp. Mức độ tổn hại và các vấn đề khác khi có liên quan đối với việc tăng nặng hay giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt

Chế tài là bộ phận không thể thiếu trong mỗi quy phạm pháp luật, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chế tài thể hiện thái độ của Nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật và có tác dụng phòng ngừa và giáo dục để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện mục đích của Nhà nước trong mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… trong từng giai đoạn của cách mạng cụ thể.

3. Một số loại hình phạt thường gặp:

Chế tài gồm có các cách thức:

 • Hình sự: hình phạt trừng trị
 • Hành chính, dân sự: hình phạt bảo vệ và hình phạt bảo đảm
 • Chế tài khôi phục trạng thái pháp lý ban đầu
 • Chế tài vô hiệu hóa.

Những hình thức này đều dựa trên những căn cứ về tính chất của hành vi phạm pháp luật. Mức độ tổn hại và những vấn đề khác có liên quan đối với việc tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng các biện pháp hình phạt.

Chế tài chính là một bộ phận không thể thiếu trong một quy phạm pháp luật, là công cụ để thể hiện thái độ của Nhà nước đối với những hành vi vi phạm pháp luật và cũng có tác dụng phòng ngừa, giáo dục để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, từ đó góp phần thực hiện mục đích của Nhà nước trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội….

 • Chế tài hình sự: Là những hậu quả về mặt pháp lý khi chủ thể vi phạm những điều được quy định trong luật hình sự. Chế tài hình sự là một bộ phận hợp thành của quy phạm pháp luật hình sự. Xác định loại, giới hạn mức độ hình phạt có thể áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong nội quy pháp luật hình sự đó. Chế tài được quy định trong các quy phạm pháp luật hình sự và được áp dụng với người thực hiện hành vi phạm tội.
 • Chế tài hành chính: Là những hậu quả pháp lý khi chủ thể vi phạm quy định trong pháp luật về hành chính. Bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính (giả định, hình phạt, quy định). Xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân và tổ chức. Có hành vi vi phạm pháp luật về mặt quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Chế tài thương mại: Chế tài thương mại là hậu quả được áp dụng cho bên vi phạm hợp đồng. Khi có những hành vi vi phạm xảy ra trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Chế tài này còn hay gọi là hình phạt hợp đồng. Khi một bên chủ thể vi phạm quy định về thương mại được quy định trong Luật Thương mại 2005, cũng như các quy định có liên quan khác. Sẽ được áp dụng các hình phạt quy định tại Điều 292 của Luật thương mại 2005.
 • Chế tài dân sự: Hậu quả pháp lý bất lợi ngoài sự mong muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong các quan hệ dân sự khi họ thực hiện. Thực hiện không đúng những nghĩa vụ dân sự. Chế tài dân sự thường liên quan đến tài sản (bồi thường tổn hại, buộc sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, đã bàn giao).

Hoặc có thể là những biện pháp hình phạt khác (buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi hay cải chính công khai…).

4. Chế tài có được coi là hình phạt không?

Chế tài không được coi là hình phạt

Có thể thấy hình phạt được xem như dùng để xác định cách thức mà chủ thể phải gánh chịu đối với những hành vi vi phạm của mình. Trong đó tùy thuộc vào từng lĩnh vực khác nhau mà hình phạt cũng khác nhau, mức độ nhẹ thì là phạt cảnh cáo, phạt tiền, cao hơn thì có phạt tù, tử hình

Trong khi đó hình phạt lại được định nghĩa là biện pháp cưỡng chế cao nhất của nhà nước và chỉ được áp dụng với người phạm tội, tức là chỉ áp dụng đối với những nhóm tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Đối với với hình phạt trong lĩnh vực dân sự, thương mại thì các đơn vị có thẩm quyền trong từng lĩnh vực do pháp luật quy định sẽ có quyền áp dụng các biện pháp hình phạt. Trong khi đó thì đối với hình phạt, chỉ có Toà án là chủ thể có thẩm quyền quyết định hình phạt

Do vậy, không thể đánh đồng giữa hai khái niệm hình phạt và hình phạt được.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật LVN Group về “Chế tài có phải là hình  phạt không?” Trong quá trinhg nghiên cứu, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hình phạt, hình phạt, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website: lvngroup.vn để được tư vấn.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com