Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới

Làm sao để có thể đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đang là một vấn đề mà các nhà đầu tư hiện nay khá quan tâm. Vậy để làm được việc này ta cần chuẩn bị những gì? Mời các bạn cùng nghiên cứu thông qua nội dung trình bày của Công ty Luật LVN Group !.

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (tên trọn vẹn là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là văn bản bằng giấy hoặc là bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Giấy phép này do đơn vị có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng trọn vẹn các điều kiện do pháp luật quy định và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại đơn vị có thẩm quyền.

Mặt khác còn có tên gọi khác là: Giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư có tên tiếng anh viết tắt là IRC (Investment Registration Certificate)

Các trường hợp thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

– Các dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư- Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

– Đầu tư theo cách thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế

2. Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới

Mẫu I.9 Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

(Điểm a Khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư) thay đổi giấy chứng nhận đầu tư:

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời gian đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

3. Trong thời hạn 10 ngày công tác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này, đơn vị đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), đơn vị đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ/GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ/

GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ/GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

Kính gửi: Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………… Giới tính: ………….

Sinh ngày: ………/……. /…………. Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………………………………………..

Ngày cấp: ………….. /…. /…….. Nơi cấp: …………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………..

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: ………….. /…. /…….. Ngày hết hạn: ….. /….. /….. Nơi cấp: ….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………………………

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: …………………………………….

Ngày cấp ………………………………………… Cơ quan cấp: ……………….

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………… Fax: ……  Email: ……… Website: ………..

Thông tin về người uỷ quyền theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………….  Giới tính: ……

Chức danh:…………………Sinh ngày: ………/…../…….Quốc tịch: ………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………………………………

Ngày cấp: ………….. /…. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………..………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ….(tên dự án)…….. với nội dung như sau:

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com