Mức xử phạt khi không đăng ký website với Bộ Công thương?

Trong thời đại internet hiện nay, việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua mạng internet ngày càng phổ biết. Để hoạt động thương mại điện tử bằng website được đảm bảo hơn, các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải đăng ký website với Bộ Công thương. Nếu trong trường hợp không đăng ký website, sẽ bị áp dụng các mức xử phạt hành chính phù hợp với vi phạm. Do đó để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề xử phạt, mời các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây Công ty Luật LVN Group về Mức xử phạt khi không đăng ký website với Bộ Công thương?

1. Các website phải đăng ký với Bộ Công thương

Theo khoản 8 điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, các website bán hàng hay cung ứng dịch vụ có chức năng đặt hàng trực tuyến đều phải thực hiện việc thông báo với Bộ Công Thương thông qua địa chỉ web là http://online.gov.vn/ – Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Căn cứ khoản 1 Điều 36, khoản 1 Điều 41, khoản 1 Điều 46 và Điều 54 Mục 2 Chương IV Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử quy định, một số website cần phải đăng ký với Bộ Công thương bao gồm:

– Sàn giao dịch thương mại điện tử

Theo khoản 9 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.

Sàn giao dịch thương mại điện tử tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.

– Website khuyến mại trực tuyến

Theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

– Website đấu giá trực tuyến

Khoản 10 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định website đấu giá trực tuyến là website TMĐT do thương nhân, tổ chức thiết lập  để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.

2. Tại sao phải đăng ký website với Bộ Công thương

Việc đăng ký website với Bộ Công thương sẽ đem lại một số lợi ích cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bằng website, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

– Tránh bị xử phạt hành chính khi vi phạm về không đăng ký website với Bộ Công thương.

– Nâng cao uy tín của website doanh nghiệp

– Khẳng định được thương hiệu của doanh nghiệp, cá nhân

3. Thủ tục và quy trình đăng ký website với Bộ Công thương

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký trực tuyến tại địa chỉ online.gov.vn. Các bước thực hiện thủ tục đăng ký như sau:

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống online.gov.vn bằng việc gửi tới thông tin theo mẫu.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày công tác, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản trọn vẹn, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website gửi tới dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo hướng dẫn.

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày công tác, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký trọn vẹn, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ trọn vẹn và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo hướng dẫn. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng kí website gửi tới dịch vụ thương mại điện tử( theo mẫu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BTC);
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư;
  • Đề án gửi tới dịch vụ thương mại điện tử theo hướng dẫn tại điểm a và c khoản 3 điều 54 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
  • Quy chế quản lý hoạt động của website gửi tới dịch vụ thương mại điện tử theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;
  • Mẫu hợp đồng gửi tới dịch vụ, điều kiện giao dịch chung (nếu có);
  • Các tài liệu khác do Bộ công thương quy định

Thương nhân, tổ chức có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.
Trong thời hạn 30 ngày công tác kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo hướng dẫn, nếu thương nhân, tổ chức không có phản hồi thì hồ sơ đăng ký trên hệ thống sẽ bị chấm dứt và thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại từ đầu.

4. Chi phí đăng ký website với Bộ Công thương

Chi phí thông báo/đăng ký website với Bộ Công Thương hiện nay là miễn phí. Doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký trực tuyến thông qua website http://online.gov.vn/ của Bộ Công Thương. 

Nếu không thực hiện đăng ký sau khi đưa website vào hoạt động, chủ sở hữu của website đó có thể bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động theo quy định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

5. Mức xử phạt khi không đăng ký website với Bộ Công thương

Trong trường hợp đưa website phải đăng ký với Bộ Công thương vào hoạt động nhưng chưa đăng ký với Bộ Công thương sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

– Theo điểm a khoản 3 Điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm d Khoản 33 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP), phạt tiền từ 10.000.000 đồng – 20.000.000 đồng đối hành vi không thông báo website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng với đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn trước khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ đến người tiêu dùng

– Điểm a khoản 4 Điều 62 Nghị định 98/2020/NĐ-CP cũng quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký website gửi tới dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử với đơn vị quản lý nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn;

Lưu ý: Điểm b khoản 4 Nghị định 98/2020/NĐ-CP (Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định 17/2023/NĐ-CP) quy định mức phạt tiền đối với hành vi không đăng ký website với Bộ Công thương nêu trên áp dụng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân.

Vì vậy, mức phạt đối với hành vi không đăng ký website với Bộ Công thương tối đa lên tới 30.000.000 đồng đối với cá nhân và 60.000.000 đồng đối với tổ chức

 

Trên đây là tất cả thông tin về Mức xử phạt khi không đăng ký website với Bộ Công thương? mà Công ty Luật LVN Group cung cấp tới các bạn đọc giả. Nếu các bạn đọc giả còn có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào liên quan đến bài viết hoặc những vấn đề pháp lý khác hãy liên hệ với Công ty Luật LVN Group để nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ luật sư và các tác giả. Chúng tôi luôn sẵn lòng giải đáp thắc mắc của các bạn đọc. Trân trọng!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com