Trung tâm hành chính công Vĩnh Yên

Trung tâm hành chính công Vĩnh Yên ở đâu? Hãy cùng Luật LVN Group nghiên cứu chi tiết thông qua nội dung trình bày sau !!

1. Thông tin chung Trung tâm hành chính công Vĩnh Yên

Địa chỉ: 5 Nguyễn Trãi, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Website: www.dichvucong.vinhphuc.gov.vn

Tổng đài hỗ trợ: 0826.764.995 – 0855.338.787

Email: dichvucong@vinhphuc.gov.vn

2. Vị trí và chức năng trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế

3. Trung tâm có chức năng là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; tham mưu hành chính.

3. Cơ cấu tổ chức trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc

– Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

– Phòng Hành chính – Quản trị;

– Phòng Kiểm tra – Giám sát;

– Phòng Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính;

– Giám đốc trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm.

b) Bộ phận hoạt động dịch vụ của trung tâm hành chính công Vĩnh Phúc do Giám đốc Trung tâm quyết định (nếu có)

4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm hành chính công Vĩnh Yên

Điều 1: Thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Vĩnh Yên trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Vĩnh Yên.
2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn.
3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên; sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị, đơn vị có thẩm quyền.
Điều 2: Nhiệm vụ của Trung tâm:
1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.
2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.
3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Vĩnh Yên (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh):
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo hướng dẫn đã công bố.
b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
4. Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ cho các phòng, ban liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.
5. Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên xem xét, quyết định.
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đơn vị có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.
7. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.
8. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo hướng dẫn của pháp luật.
9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo hướng dẫn.
10. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.
11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên giao.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com