Đơn xin xóa hộ khẩu

Mẫu Đơn xin xóa hộ khẩu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn xin xóa hộ khẩu là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm giải quyết với mục đích xin được xóa tên thành viên trong sổ hộ khẩu theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể trong trường hợp sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN XÓA HỘ KHẨU

-Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

-Căn cứ Luật cư trú năm 2006; sửa đổi bổ sung năm 2013;

-Căn cứ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

-Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú, đăng ký tạm trú.

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã…

             – Phòng tư pháp xã….

  – Công an xã…

Tôi tên là: …………..

Sinh ngày:…

CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

HKTT:…………..

Chỗ ở hiện tại:……….

Số điện thoại liên hệ:………..

Tôi làm đơn này xin trình bày một việc như sau:

Tôi có con gái tên là:……

Sinh năm:………..

CMND số:………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

HKTT:…………..

Con gái tôi đã mất tích được 3 năm kể từ ngày…tháng… năm… nhận được thông tin cuối cùng về cháu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 của Bộ luật Dân sự năm 2015:

“Điều 68. Tuyên bố mất tích

  1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Tôi đã gửi đơn yêu cầu lên Tòa án nhân dân huyện yêu cầu tòa tuyên bố con gái tôi mất tích. Ngày…tháng…năm…Tòa án nhân dân huyện… ra quyết định tuyên con gái tôi mất tích. Tôi cũng được biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật cư trú năm 2006; sửa đổi bổ sung năm 2013, quy định về các trường hợp xóa đăng ký thường trú.

“Điều 22. Xoá đăng ký thường trú

  1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:

a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;”

Do vậy tôi làm đơn này yêu cầu Ủy ban nhân dân xã xem xét, xóa tên con gái tôi khỏi hộ khẩu thường trú.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo Người làm đơn
1. CMND

 

2. Quyết định tuyên bố mất tích của TAND huyện

3. Giấy tờ tùy thân có liên quan

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com