Mẫu Biên bản đặt cọc

Biên bản đặt cọc là văn bản được xác lập bởi các chủ thể trong quan hệ thực hiện bàn giao đặt cọc sau khi đã thỏa thuận, thống nhất nhằm làm căn cứ để chứng minh việc bàn giao đã hoặc sẽ diễn ra trên thực tế. Dưới đây là mẫu biên bản đặt cọc cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản đặt cọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN ĐẶT CỌC

Căn cứ theo Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/….-….. Hợp đồng bàn giao tài sản đặt cọc…………;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……..

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên đặt cọc ( Bên A)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:…………………….

Đăng ký hộ khẩu: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận đặt cọc ( Bên B)

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….

CMND số: ……………… Ngày cấp:…/…./…… Nơi cấp:…………………………………

Đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………….

Sau khi hai bên bàn bạc, thống nhất bên A  đồng ý  đặt cọc cho bên B với tài sản là :…

( Thông tin tài sản)

-Loại tài sản:

-Giá trị tài sản:

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản đặt cọc theo thoả thuận đặt cọc tài sản với nội dung như sau:

1. Bên A đã tiến hành bàn giao tài sản đặt cọc cho bên B

2. Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………… VNĐ)

3. Lý do đặt cọc: ……………………………………………………………………

4. Hình thức thanh toán:…………………………………………………………….

Biên bản đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

      BÊN ĐẶT CỌC                                                                     BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com