Biên bản nghiệm thu ngân hàng

Biên bản nghiệm thu ngân hàng là văn bản giữa nhà thầu, chủ đầu tư, người giám sát công trình và người thực hiện thi công công trình nhằm mục đích kiểm tra, xem xét công trình xây dựng đó có đạt được những yêu cầu, tiêu chuẩn theo như đúng bản vẽ thiết kế đề ra không?…….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu ngân hàng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN SỐ … NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGÂN HÀNG…….

1.Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:

  • Ngân hàng…………..
  • Địa chỉ: …………………..

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng Ngân hàng…………..

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng Ngân hàng……………..

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ).

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Đơn xác nhận đã hoàn thành công trình xây dựng Ngân hàng ……….. của người phụ trách công trình

– Đơn xin nghiệm thu công trình của Chủ nhà thầu

– Biên bản các quy trình của công trình xây dựng

b) Về chất lượng công trình

– Diện tích………

– Có đúng bản vẽ đã đề ra trước đó không?………..

– Hệ thống an ninh, bảo an?……………….

– Hệ thống giữ tiền, cất tiền?………………

– Hệ thống nhận diện người ra vào……………..

c) Các ý kiến khác nếu có…………..

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5.Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
  • Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

KĨ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com