Mẫu Biên bản giải trình

Biên bản giải trình là văn bản ghi lại những vấn đề cần trình bày, giải thích của cá nhân (hoặc tổ chức nào đó) vi phạm kỉ luật, vi phạm pháp luật với cấp trên của cá nhân (tổ chức) đó…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản giải trình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm……

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH

Số: ………/BBGT

(V/v……………………..)

Căn cứ Luật……………

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình ngày … tháng … năm … của Ông/Bà……..;

Căn cứ Thông báo số ………../TB-……….. ngày … tháng … năm …………… của……. về việc giải trình

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……, tại …………………

Chúng tôi gồm:

1.Người tổ chức phiên giải trình:

Ông/Bà/Tổ chức: ………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………….

Dân tộc: ………………Tôn giáo: ……………..

Căn cước công dân số : ………… cấp ngày …/…/… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: …………………….

Chỗ ở hiện này: …………………………

Chức vụ: …………………. Nghề nghiệp: ……………..

2. Bên giải trình:

Ông (Bà)/Tổ chức………………………………….. Sinh ngày: …/…/…

Giới tính: …………… Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:……………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:…………………….

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp:……………………………………..

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

– Về căn cứ pháp lý:…………………………………………………….

– Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi:………………………

– Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:…………….

2. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp:

………………………………………………………………..

Phiên giải trình kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……. tại ………..

Biên bản gồm ………. trang, được lập thành ……… bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC GIẢI TRÌNH

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com