Biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh là văn bản ghi lại diễn biến cuộc họp phụ huynh giữa giáo viên chủ nhiệm và toàn thể phụ huynh lớp với mục đích thông báo những kết quả, thành tựu đạt được cũng như những vấn đề cần cải thiện đối với các học sinh trong lớp…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp phụ huynh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH NĂM HỌC …..-……

Số: ……./BBHPH

Hôm nay, ngày……tháng…..năm…………vào hồi ….giờ tại phòng học lớp ……..của trường ………..đã tiến hành họp hội cha mẹ học sinh lớp………..

1.Thành phần:

Giáo viên chủ nhiệm lớp: Cô……………………………..

Phó chủ nhiệm lớp: Cô……………………………

Phụ huynh học sinh lớp: …….. (Có mặt: ……; Vắng phép: ……; Không phép:…)

2.Nội dung:

a, Giáo viên chủ nhiệm:

+ Giáo viên báo cáo kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của lớp………năm học………….

+ Những biện pháp phối hợp giữa gia đình và phụ huynh học sinh.

+ Công khai các khoản thu, chi quỹ lớp của năm học………………………, công bố các khoản thu của năm học mới.

+ Công khai danh sách các gia đình chưa nộp các khoản đóng góp của năm học…………..

b, Ý kiến của các vị phụ huynh

Ông (bà)……………………………………………………….. phụ huynh em…………………………

có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà)……………………………………………………………phụ huynh em………………………

có ý kiến……………………………………………………………………………………………………….

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học……….

Hội nghị đã nhất trí: báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của học sinh trong năm học………………. Hội nghị nhất trí và thông qua công tác thu, chi năm học………………………………….

Biên bản được lập, thông qua tất cả phụ huynh nhất trí vào hồi…..giờ….cùng ngày.

ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH
HỘI TRƯỞNG HỘI CHA MẸ HỌC SINH LỚP…..
(Ký và ghi họ tên)
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com