Nghiệm thu rừng trồng

Nghiệm thu rừng trồng là hoạt động của cơ quan, đơn vị giao đất rừng trồng cho cá nhân, hộ gia đình hoặc bất kỳ chủ thể khác có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, xác nhận khối lượng, chất lượng công trình lâm sinh hoàn thành hàng năm, làm cơ sở cho việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán giá trị công trình lâm sinh theo thời gian nhất định. Dưới đây là trường hợp nghiệm thu cụ thể đối với trường hợp này:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu rừng trồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU RỪNG TRỒNG

Căn cứ Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu:

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: …….

Cơ quan:…….:……………………………………………………………….

Trụ sở chính:………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

Bên được giao rừng trồng:

Đại diện chủ hộ gia đình Ông/Bà:……………………………………………

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu rừng trồng các nội dung sau:

1. Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu rừng trồng

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu rừng trồng được thực hiện sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3. Nội dung cụ thể:

Hồ sơ nghiệm thu:

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu.

Thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hợp đồng thực hiện công trình lâm sinh.

Báo cáo kết quả thực hiện công trình lâm sinh.

Biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT.

Tiến hành nghiệm thu:

– Nghiệm thu khối lượng, gồm: kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích, xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ thực hiện bằng đo đạc trực tiếp.

– Nghiệm thu chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng được quy định trong hợp đồng trồng rừng, cụ thể:

 Đối với rừng trồng toàn diện: đo đếm toàn bộ diện tích hoặc đo đếm các chỉ tiêu trong ô tiêu chuẩn với diện tích là 100 m², được lập trên tuyến đại diện của lô rừng, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 3 ha: 10 ô tiêu chuẩn.

Diện tích lô từ 3 đến dưới 5 ha: 15 ô tiêu chuẩn.

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: 20 ô tiêu chuẩn.

Đối với rừng trồng theo băng: dùng phương pháp rút mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra tối thiểu 10% số băng trồng rừng trong lô; đo, đếm số lượng cây trên toàn bộ băng trồng. Trường hợp số băng trong lô nhỏ hơn 10 phải kiểm tra ít nhất 01 băng.

– Các nội dung khác:……………………

4. Kết luận

…………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     Bên nghiệm thu                                    Chủ hộ gia đình

 ( Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)

    

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com