Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ

Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ là văn bản ghi lại quá trình kiểm tra công cụ, dụng cụ tại một tổ chức nào đó (có thể là công lập hoặc tư nhân) nhằm mục đích kiểm tra về mặt số lượng cũng như chất lượng của các công cụ, dụng cụ đó….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

Hà Nội, ngày …tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM KÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Số: ………./BBKK

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-…….ngày……….tháng……….năm …………. của ………. về việc kiểm kê công cụ, dụng cụ y tế trong bệnh viện……………

Hôm nay, hồi ……. giờ….. ngày …..tháng  …..năm ……… Tại trụ sở bệnh viện ……..

Chúng tôi gồm:

1.Đoàn thanh tra / kiểm tra:

(Có thể là thuộc Sở Y tế hoặc Bộ Y tế….)

– Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

– Ông/Bà………………………………. – Chức vụ:…………………………………….;

2. Những người liên quan đến việc quản lý, kiểm tra công cụ, dụng cụ y tế trong bệnh viện:

– Ông (bà)/tổ chức: ……………….. Chức vụ: …………..

Nơi công tác: …………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số : ………..cấp ngày…/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

– Ông (bà)/tổ chức: ……………….. Chức vụ: …………..

Nơi công tác: …………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số : ………..cấp ngày…/…/… tại……………

Hộ khẩu thường trú: …………………………….

3. Tổ chức, cá nhân chứng kiến:

– Ông (bà) ………………………………….Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:……………….;Ngày cấp: …………………..;Nơi cấp:……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

– Ông (bà) ……………………Nghề nghiệp:…………………………………………;

Giấy CMND/hộ chiếu số:…………………;Ngày cấp: ……………………;Nơi cấp……..;

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….;

Tiến hành lập biên bản kiểm kê công cụ, dụng cụ y tế của bệnh viện ………..gồm:

STT Tên công cụ, dụng cụ y tế Số lượng Chủng loại, tình trạng Ghi chú
1.        
2.        
3.

 

….

       

Biên bản này gồm có ……… trang, được lập thành ………. bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản được giao cho cá nhân/ tổ chức là đại diện của bệnh viện có công cụ, dụng cụ bị kiểm kê.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc có ý kiến bổ sung khác (nếu có) như sau: ………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM KÊ

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BỆNH VIỆN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com