Mẫu Biên bản cam kết

Biên bản cam kết là văn bản thỏa thuận giữa hai hay nhiều người cùng thống nhất, cam kết một hay nhiều quan điểm và làm bằng chứng khi xảy ra tranh chấp (nếu có)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……..

BIÊN BẢN CAM KẾT

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà……………………………………………….Chức vụ: ………………….

Cơ quan: ………………………………

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Ông/Bà: ……………………………..Chức vụ: ……………………..

Cơ quan: ………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Chúng ôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………

1………………….………………..……………………………………..……………

2………………….………………..……………………………………..……………

3………………….………………..……………………………………..……………

4………………….………………..……………………………………..……………

5………………….………………..……………………………………..……………

Chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………

2………………….………………..……………………………………..……………

Người lập biên bản

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Các bên cam kết

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com